Skip to content Skip to footer

Huisregels

 • U dient de gehuurde tijd aan te houden en daarom te respecteren. Dit komt erop neer dat u, tijdig dient te arriveren en ook tijdig de unit weer dient te verlaten. Onze medewerkers zullen, indien dat niet reeds op uw eigen initiatief gebeurd, de deur openen wanneer uw tijd is verstreken.
 • Indien u te laat binnen komt, gaat de verloren gegane tijd af van uw boekingstijd.
 • Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor bezoekers te weigeren.
 • Door het betreden van onze faciliteiten gaat u akkoord met onze huisregels.

Hygiëne en veiligheid

 • U bent verplicht te douchen voordat u gebruik gaat maken van onze faciliteiten.
 • Het gebruik van handdoeken in de sauna is in verband met hygiëne verplicht.
 • Het dragen van slippers is in verband met gladheid verplicht.
 • Het is niet toegestaan u te ontharen of op welke wijze dan ook te verzorgen in de wellness fontein waarmee u de wellness verontreinigt. Een boeteclausule van € 50,- per vastgestelde overtreding is van toepassing.
 • U dient uw sieraden af te doen voordat u gebruik gaat maken van de faciliteiten.
 • Het is niet toegestaan producten toe te voegen aan het water. Als u dit wel doet wordt de schade op u verhaald.
 • U bent verplicht een zwemmuts/badmuts te dragen om verontreiniging van het water te voorkomen als u in de week voorafgaand aan uw bezoek uw haren heeft geverfd. 
 • Het is niet toegestaan meegenomen drank of etenswaren te nuttigen.
 • De door ons verstrekte drankjes en voedingswaren mogen uitsluitend in de loungeruimte genuttigd worden. Een boeteclausule is van toepassing.
 • Roken is absoluut verboden. Bij overtreding gaan onze rookmelders zeker af en uw bezoek wordt onmiddellijk beëindigd. Bovendien worden de kosten voor het verwijderen van de rookgeur op u verhaald worden.
 • Het is absoluut verboden verdovende middelen van welke soort dan ook (wij rekenen ook alcohol daartoe) te gebruiken.
 • Gemixte koppels bijv. twee vrouwen met één man, of twee mannen één vrouw) worden niet toegelaten. Het voorgaande geldt (uiteraard) niet voor twee vrouwen of twee mannen of leden uit hetzelfde gezin. Door corona kunnen afwijkende maatregelen van toepassing zijn.  
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Kinderen zijn vanaf 14 jaar toegestaan onder begeleiding van een of beide ouders. Elke verantwoordelijkheid ligt alsdan volledig bij die begeleiding.
 • Klachten, vragen en aan- of opmerking over een faciliteit dient u op het moment dat u zich nog in de ruimte bevind onder de aandacht te brengen van onze dan op de locatie aanwezige gastvrouw. Klachten, die achteraf wordt ingediend of kenbaar gemaakt d.w.z. nadat u volledig gebruik heeft gemaakt van de unit, worden niet in behandeling genomen.

Schade en overlast

 • Schade aan een van de faciliteiten ontstaan door onzorgvuldig gebruik van de huurder worden onherroepelijk verhaald op de huurder van de unit.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade van uw eigendommen. Laat daarom bijv. waardevolle sieraden thuis liggen
 • Om de ontspannen sfeer binnen Wellness Fontein te waarborgen, verwachten wij van u dat er geen extreem luid muziek wordt afgespeeld tijdens het gebruik van een unit.

Vervolg Schade en overlast

 • Het verrichten van seksuele handelingen is tijdens het gebruik van een unit absoluut verboden.
 • Wij behouden ons het recht voor personen te weigeren bij tekenen van dronkenschap, agressie of die onze wellness bezoeken met kennelijk een ander doel dan ontspanning.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een correct gebruik van onze faciliteiten. Voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade ontstaan of veroorzaakt door verkeerd gebruik van onze faciliteiten kunnen wij in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld.

Annuleren of wijzigen van een reservering

 • Bij tijdige annulering (dat is minimaal 24 uur voor aanvang geboekte datum en tijd) blijft een aanbetaling staan als een tegoed voor de duur van één jaar. Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Bij niet-tijdige annulering vervalt elk recht op een tegoed.
 • Last minute boekingen kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden.
 • De toegang wordt door ons bij corona gerelateerde klachten ter bescherming van ons, 
 • onze gasten en u, geweigerd. De gemaakte reserveringstijd mag in dit geval overgedragen worden aan iemand anders.
 • Elk aanbetaald bedrag geldt bij een noodgedwongen sluiting vanwege van overheidswege ingestelde corona maatregelen als tegoed.